Eu marchaba
e ti quedabas tralo Muro de Berlín
Eu marchaba
e ti ficabas nos Murais de Belfast
Eu marchaba
e ti restabas nas covas do Pammukkale
Eu marchaba nun avión suicida
que bombardeou tódalas miñas esperanzas