Martin Wedding

Martin Wedding (Photo credit: Jeffrey Simms Photography)

Camiñabamos do brazo

dun bar cara outro bar

(e non dende ningún altar)

pero eu puiden ouvir badais

e o frufru dun vestido de noiva