Love & Death 2012

Love & Death 2012

Refugo o poder que me da a vida sobre mín. Postulo as miñas leis unha por unha:

Artigo primeiro: Libre libertad total de expresión, acción e pensamento

Artigo segundo: Libre escolla de compañeiro

Artigo terceiro: Dereito a seguir o meu propio camiño

Artigo cuarto: Deber de aproveitar o tempo

Artigo quinto: Dereito ó riso sen espaventar as bágoas

Artigo sexto: Deber de serme sempre fidel

Artigo séptimo: Dereito de esvarar entre sombras e ánimas

Estes mandámentos fechan en un: Ser eu para mín por sempre ao longo do tempo