A Bofetada

A Bofetada (Photo credit: LetoCarvalho)

Afundo

afundo no corgo das labazadas

mentres bato a testa

entre dous penedos

Abre os brazos

dame acougo e refuxio

para morar na túa aperta

que veñen os lobos

e eu son unha ovella

con pel de raposa.