25 de Julho de 2013

25 de Julho de 2013

Levo cen mortos cruzados nas costas

Doeme a terra

Como a quen lle doe unha nai

E para iso… non hai

Outra terra que o comprenda

Teño a morriña de loito

E de dó as saudades