2

Non preciso a aceptación
nin a abnegación
Rexeito a humillación
Refugo venderme cun sorriso
cunha mini-saia
Rexeito a rendición