English: Sculpture dedicated to the emigrant, ...

Galego: Escultura dedicada ó emigrante, Sada, Galicia (Spain) (Photo credit: Wikipedia)

inzo a testa de maletas

mentres valeiro un corazón

que trema pensando

nun bico de despedida

que ficou por roubar