Homaxe. Mara Espiñeira

Mara Espiñeira

Fendiche-lo umbral ao atravesalo
Atravesando meu corazón na fenda
Onte marchaches mentres eu choraba
Crebouse a nosa aperta. Xa non me abrazabas
Agora xa non choro
Non teño ombreiro onde derramar as bágoas
Xa non me traes primaveras, senón frores muchas de estío
Deixei de amarte.