IMGP0328

sorrío
ainda que albisco
que o vindeiro abrazo
non chegara axiña
sorrío
mentres soño
dun avión que me agasalle
unha noite de reghetón