Obrigada á vida

que me deu ouvidos

para

percever o portugués.

Que me deu unha voz

para entonar un fado

e que me amosou as bágoas

para chorar con Amália

saudades da Galiza