DSC_0061

Cativo perdido no que eu naufraguei
discutindo sobre a memoria do minuto
Os seres non teñen alma, senón que son
O pasamento é só un troque na roda da vida
No que pasamos de ser a non-ser e logo a ser
E non sei se seremos en vidas próximas
Aínda que o meu ser dubida que esta vida
Sexa a derradeira. Ten que haber máis
No entanto ti mudas de corpo. Ti
Non un alma inmaterial; o teu ser
Que se metarmofosea non que se traslada
Enerxía que non se crea nin se destrúe. Se transforma