Hoxe fago voto de silenzo

Prohíbome a mín mesma

pronuncia-lo teu nome

Hoxe fago voto de cegueira

Prohíbome a mín mesma

mira-los teus ollos

Nota: Neste mes vou recuperar textos dun caderno que merquei en Irlanda – Cushendall 2001. Os textos son, ben seguro, posteriores (2001-2003)